Slik sender du elektroniske meldekort - www

Meldekort - hvordan gjør du det?

Når du har fylt ut alle spørsmålene på meldekortet og trykker «Neste får du opp et bilde av meldekortet på skjermen.Da unngår du at kortet blir returnert og utbetalingene forsinket.

Tåkesyn ett øye - Elektronisk meldekort nav

sender meldekortet for sent. Melder du deg senere enn mandag. Det er viktig at du fyller ut meldekortet riktig og til rett tid. Det er viktig at

du sender inn meldekortet til rett tid. Hvis du ikke har utført en avtalt aktivitet, svarer du «nei». Husk å send alle meldekort som er tilgjengelig i Ditt NAV. Du må ha sykmelding fra lege fra dag 4 for å ha rett på tiltakspenger i mer enn 3 dager. Elektroniske meldekort er enkelt og fleksibelt, og du får pengene raskere utbetalt. I tillegg må du melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket. Se mer informasjon om å sende elektronisk meldekort og papirmeldekort. Eksempler er ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse. Hvis du deltar på tiltak må du i tillegg melde fra til den som er ansvarlig for tiltaket. På finner du informasjon om hvordan du skaffer deg elektronisk. Hva skjer hvis du sender meldekortet for sent? Du må også kontakte NAV for å gjenoppta tiltakspengene. Det vil si at så lenge du deltar daglig på tiltaket, krysser du av for at du har deltatt hele uken (mandag til fredag også dager med fravær fra tiltaket på grunn av andre avtalte aktiviteter. Hvis du skal reise bort over lengre tid, må du kontakte NAV.

Det er altså først når du har fått innvilget dagpenger under etablering at du skal la være å føre timer du bruker elektronisk meldekort nav på etableringen. Neste meldekort kan sendes inn til riktig tid. Hvis du sender meldekortet for sent kan du få trekk ved beregningen av neste meldekort. Under spørsmål, sender du meldekort i posten, hvis du oppdager at du har svart feil på noen spørsmål i meldekortene. Du kan be om skriftlig svar på spørsmålene dine. Tiltakspengene utbetales først når NAV har mottatt meldekortet. Bruttobeløp er det totale beløpet før skatt. Hvis du ønsker å melde deg som arbeidssøker igjen.

Eller egen ferie utenom ferieperioden som er planlagt elektronisk meldekort nav for tiltaket. Her finner du informasjon om hvordan meldekortet skal fylles ut for enkelte grupper. Tiltak eller annen hjelp til å komme i jobb fra NAV. Trekk i utbetalingen, hvis du sender meldekortet for sent. Du skal da krysse av for de dagene du ikke har jobbet eller utført avtalt aktivitet. Du vil da få trekk i neste utbetaling tilsvarende det antall dager meldekortet kom for sent. Meldekortperioden løper fra mandag, du vil få trekk i neste utbetaling av dagpenger hvis du sender meldekortet for sent. Hvis NAV finner at du har rimelig grunn.

Er du syk mer enn 3 dager får du utbetalt 75 prosent av full stønad resten av arbeidsgiverperioden.Du må dokumentere fravær på grunn av syke barn eller en syk barnepasser.

Slik sender du papirmeldekort - www

  • butikkinnredning

    Total store conversion in six days. This website uses cookies. We help you create the ultimate in-store experience. Lighting high and low! This shows that our companys office

  • når skal skatten betales 2018

    utleier, uansett om leietakeren har foretatt utbetalingen selv. Folketrygd, statspensjon og offentlige trygder. Plikt til å foreta forskuddstrekk (1) Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i henhold

Se også under spørsmål.