Hokksund ungdomsskole - Grunnskole - Øvre Eiker kommune

Kontakt oss - Hokksund ole - Øvre Eiker kommune

Indikator og nøkkeltall Hokksund ungdomsskole Øvre Eiker kommune Buskerud fylke Nasjonalt Årsverk for undervisningspersonale 29,1 198,7 2 936,8 56 418,6 Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,7 12,8 12,1 Antall assistentårsverk i undervisningen Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,3 62,9 72,5 68,2 Antall assistentårsverk per.Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen.

Sårt underliv - Hokksund ungdomsskole

barnesteget og ungdomssteget. Nasjonalt, læringskultur 3,6 3,6 3,8 3,8 Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,3 3,3 3,3 Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3 4,2 Felles regler 4,1 4,0 3,9 3,9 Trivsel

4,2 4,1 4,2 4,1 Mestring 3,8 3,8 3,9 3,9 Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,9 3,8 3,8 Støtte fra lærerne. Indikator og nøkkeltall, talet på elevar, talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon, talet på lærarar, symbolforklaring, tall er unntatt offentlighet, brudd i tidsrekke. Bent Ek på hans diskusjonsside! Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til. Trinn 0,0 escape 14,2 13,8 13,0 Lærertetthet.-10. Laster inn rapport, resultat - grunnskolen standpunktkarakterar, fleire tal. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med. Elevene ble delt i grupper på tvers av trinn, og jobbet seg gjennom oppgaver i regning, skriving, digitale- og muntelige ferdigheter. Hokksund ungdomsskole inngår i prosjektet, eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa.

Hokksund ungdomsskole

Vil låg verdi seie lite mobbing 8 14, flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. Utvalg, indikatorveiledning, karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget 5 16, indikator og nøkkeltall, last ned data. Grunnskolepoeng, laster inn rapport, gjennomsnitt 40, søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen 60 prosent av elevane. I denne oversikta finn du skolefakta og tal 3 18, talet på elevar 334 4 Lærertetthet i ordinær undervisning.

Hokksund ungdomsskole befinner seg i et flott og moderne bygg midt i Hokksund sent rum.Startside Oppvekst Grunnskole Hokksund ungdomsskole Kontakt.På Skooler legger lærerne ut sine periodeplaner og elevene leverer inn sine.

Hokksund ungdomsskole

Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart. Foresatte har anledning til å se jurist periodeplanene. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere.

Skoleporten - Grunnskole - Oversikt - Hokksund ungdomsskole

  • bosetting i norge

    og gass I 1969 fant norge sitt første oljereservoar i nordsjøen. Stor forespørsel har ført til mekanisering som gjør at færre og færre jobber i jordbruket. Tilskot som vert

  • tana regnskapskontor

    - Accounting and bookkeeping activities Auditing activities Tax consultancy. Tana i Opendi, tana : Til sammen 2 oppføringer og vurderinger i kategorien Regnskapstjenester. 78 likes 269 were here.

Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.