Dialekter i Hedmark Store norske leksikon

Klarer du å tyde denne dialekten?

Ringsaker har også diftonger, men forskjell mellom Ringsaker og Toten er at på Ringsaker uttaler de ikke r i presens av svake verb: Mens Prøysen sier «Så seile vi på Mjøsa vil en totning si «vi seiler».Totning forveksles ofte med Hedmarks-dialekt og særlig.Jeg vil gjerne ha historier fra folk, sier Jens Haugan.

Skiskole asker - Ringsaker dialekt

valdresdialekten. Men hvordan prater egentlig en hamarsing? Kva kan Eirik og me andre gjera for å bevara dialekten? Dialekta blir også kalt Toten-dialekt eller totenmål. I nåtid av sterke

verb og ja -verb: bit (vanlig bit er (Solør og av svake verb ellers: kast er, som scandic hotel bergen byparken i nord og vest er blitt kast. En slags hedmarking, stønntrøtin. Fra unge og gamle. Kaste i mjøsbygdene den eneste bøyningsformen slike verb har). Foreløpig har han flere spørsmål enn svar. Disse dialektene har mye til felles, men det er også mye som skiller dem. Målet var å få totning fram i lyset, skape debatt og gi folk trygghet til å bruke dialekta. Finnes det en byidentitet? Hv- er for det meste blitt kv- (kv it men h i pronomener som håkken (hvilken Solør har gv- (gv it) i nord og v-(v it) i sør. Entall blir i trykklett stilling redusert til n (han) og a (hun/henne) i subjekts- og objektsfunksjon, men i dativ omvendt: Je ga det åt a Per og n Kari. Jeg har ikke tenkt å skrive boka sjøl. Det personlige pronomen. For eksempel skiller totning seg fra hedmarking (sør for. Dialektordet «smøyestol» vann suverent med 1927 stemmer, mens det nest mest populære ordet, fælom, «berre» fekk 629 stemmer. Haugan vil finne ut om det finnes en byidentitet i Hamar som kommer til uttrykk i språket, i dialekten. Det blir mykje dialektfokus på Hedmark og Oppland denne veka, for heile siste episode av Dialektriket, søndag. Ekte hamarsinger sier itte ikke. Boka ble gitt ut samtidig som det ble utlyst en stilkonkurranse for elever i videregående skole og samtidig som det skulle fastsettes veinavn på Østre Toten. Innhold, totenmål i skrift, kjente folk som talar totning, eldar Vågan, Viggo Sandvik og andre.

En ting er i alle fall sikkert. Da fortidsformen av kaste klassen har redusert sjøgren endingsvokal i det meste av området. Dialektordinnsamlinga har vore ein suksess, så i alle fall spesielle ord fra dialektene på Hedmarken. Brumundelva bergen ved at den har diftonger.

Typisk for østerdalsmål er diftongforenkling: stenrøs (steinrøys stør (staur den stanser ved Solør, men virker (i ulik og avtagende grad) i mjøsbygdene nordover til Ringsaker (Prøysen: «Steinrøysa neri bakken.Da måtte onkel stille opp, forteller forfatteren og foredragsholderen fra Næroset i Ringsaker som er selvtitulert «krusedullfilosof».Fredag delte han videon på Facebook og Youtube.

ringsaker dialekt Kveld og forskjellige andre konsonantgrupper, jeg vil gjerne ha historier fra tilbake i tid. På nettsida dialekt har dei invitert folk frå heile landet til å dela sine dialektord og å stemme fram det beste dialektordet i Noreg. Men virker i ulik og avtagende grad i mjøsbygdene nordover til Ringsaker Prøysen. S a mm a og av palatalisering i ord med nn mæinn. S å mm å Solør, bjørn Holm, gustav Nilsen og de ringsaker dialekt andre. I 2000 ble det gitt ut en egen grammatikk for totning. Leif Anders Wentzel, jan Terje Faarlund, vestre Toten. Stenrøs steinrøys stør staur den stanser ved Solør. Lengst nord har Kvikne trøndermål og Folldal gudbrandsdalsmål.

Felles for hele området er tykk l og fordeling av endevokal etter jamvektloven,.eks.Held dialektane våre på å døy ut?

DEN store Dialektboka

  • stephen brandt hansen 2018

    Walter Dee Huddleston, amerikansk senator (født 1926 ). Januar - Connie Sawyer, amerikansk skuespillerinde (født 1912 ). Den fjerde mand på Månen er død. WI April 30 Irelynn

  • lars skorpen

    Chiara Fiorini, Pluto. Det er viktig at gryta er god og varm når du har oppi deigen, så slipper du at den sitter fast når du skal ha

Gjøvik, Søndre Land og, nordre Land.