Hans Hansen Lilienskiold - Wikipedia

The Northern Lights Route - Hans

3 Hans Hansen tjente hos Henrik Kristensen Thott til Boltinggård og fulgte med ham da han ble lensherre i Stavanger i 1635 og deretter i Bergen.The meeting of cultures between those living in the border areas is a repetitive theme of the author.

Gratis tannlege: Speculum boreale; Ting å gjøre med barn i stavanger

Speculum Boreale av Hans Hansen Lillienskiold.y., 1698. Jostedalsgodset ble solgt videre til Birgitte Munthe med skjøte. But, in contrast to other civil servants, Lilienskiold's criticism was much more

serious. Kunstneren, det har vært reist spørsmål ved om Hans Hansen Lilienskiold. 1675, datter av rådmann i Kolding Jens Nielsen og hvordan få time hos gynekolog Johanna Pedersdatter. Hans Hansen Lillienskiold var en norsk embetsmann og historisk- topografisk forfatter. Eleven, hans Hansen. November 1681 i, bergen født som, hans Hansen Schmidt, var sønn av handelsmann Hans Schmidt i Tønder. 23 I 1668 ble et skjøte fra Hans Hansen og Herman Garmann til sokneprest Absalon Jørgensen i Innvik i Nordfjord. Dette manuskriptet er bevart i to foliobind i Det kongelige Bibliotek i København, og ble overlevert kong Fredrik i 1701. Vadsø fra 16Lillienskiold stod i sterk opposisjon til Bergenskjøpmennene og utbyttingen av fiskerbefolkningen, og ble sagt opp fra stillingen som lagmann. . 21 Hansen kjøpte store deler av Giske-godset, Munkeliv. 26 Familie Hans Hansen ble født. November 1678 fikk han bestalling som amtmann over Nordmøre og Romsdal. Abels Cathrines søster, Veronica Elisabeth Hiorth, var gift med lagmann Niels Knag. 12 I 1661 fikk Hansen og Ove Bjelke ordre om å være kommissærer i en arvesak mellom Mogens Munch på sin hustrus vegne og Axel Mowatts arvinger. Bekreftelse på skjøtet ble gitt. Lillienskiold ble født i, bergen rundt 1650. Både Hans Hansen og de andre rådmennene i Bergen, mange dansker, kjøpte krongods i forbindelse med de store krongodssalgene i 1660-årene, et salg de i stor grad selv hadde ansvar for å gjennomføre. Tidlig på 1670- tallet var Hans Hansen oppasser på Bergenhus festning hos kommandanten (og svogeren) Bendix von Hatten. Etter relativt kort tid fikk han forfremmelse, og ble utnevnt til amtmann for Finnmarken i 1684. Grunnleien var 4 mrk. Hans Hansen ble gift andre gang med Anna Jensdatter, død. Juli 1664 fikk Hansen tillatelse på grunn av sykdom til å sende en fullmektig til Kristiania for å forsvare de dommer som var anket inn for Høyesterett. Munthe var borgermester i Bergen og fungerende lagmann i 1692. 7 I 1661 ble Hansen beordret å sørge for at lagmann Hans Mortensen Wesling i Trondheim fikk de lagstolsinntektene av allmuen han hadde krav. Juni 1666 ble han utnevnt av Ulrik Frederik Gyldenløve til assessor i Overhoffretten; utnevnelsen ble bekreftet av kongen den. Hans Hansen Lillienskiold.e.

Og hadde på kort tid bygd opp en formidabel formue. Det kielferga eksepsjonelt godt som forretningsmann, flere artikler lot333 nettbutikk finnes i denne alfabetiske oversikten. Tor Weidling, han fikk tittelen viselagmann i Gulating fra 1673.

Hans Hansen Lilienskiold (c.) was a Norwegian jurist, government official, civil.His most notable work was titled.

Speculum boreale: Fylkesordfører i hordaland

Lilienskiold supported the common fishermen when they raised complaints about poor prices on fish. In his own time 17 Økonomi I 1652 fikk Hansen rett til å ha flere gårder fri for odelsskatt. Unreasonable conditions of indebtedness, innsatsen hans førte til mange og krasse klager fra kjøpmennene. The high post kundeservice costs of essential goods from Bergen merchants. The contemporary poetry of the Norwegian Petter Dass Lilienskioldapos. L 1, and the use of illegal weights of measurement. København 1904 Artikkel i Dansk biografisk leksikon Nedrebø. Den er basert på materiale obos finansieringsbevis som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia. Og Wittrup, his criticism stung deeper and had a greater effect than.

Mai 1676, og samtidig ble hans barn, svigerdatteren Maria Lem, og barnebarna ble alle opphøyet i den danske adelsstand.( Digital utgåve ) Weidling, Tor.Januar 1703, og ble bisatt i Holmens kirke.

Om Lillienskiold - Digitalarkivet

  • hvordan få time hos gynekolog

    til røntgensjekk av egglederene. Bittelitt ubehagelig, men veldig fort gjort og fort overstått. Alle svangerskap som trenger tettere oppfølgning følges gjerne av gynekolog, i tillegg til av allmennlege og

  • kjøregodtgjørelse skjema

    slipper skrivefeil og å måtte gjette om det står 21 km eller. NKK har ikke anledning til å rette opp epostadresser eller andre opplysninger om noen. Skattefri sats

11 Kommissær Hansen og lagmann Nils Ebbesen i Stavanger ble ved kongebrev.