Stillingsenergi og Bevegelsesenergi by Christian Lauritzen

Naturfag uke 49 Flashcards Quizlet

s.84 1 )Hva menes med ordet «stilling» i begrepet stillingsenergi?Vedkubber kan lagres i mange år, helt til vi kaster den på bålet.

Vg forsiden i dag, Stillingsenergi og bevegelsesenergi. Corvette klubb

viser kraftens retning. Nevn noen krefter som virkes selv om gjenstandene ikke er i kontakt med hverandre. Hvor mange gjenstander er involvert når det oppstår kraft? Arbeidet du utfører

på gjenstanden/tiden du bruker. Hva mener vi når vi sier at en som kraft har en retning? «Dersom det ikke virker krefter på en gjenstand, vil den fortsette i en rettlinjet bevegelse med konstant fart, eller forbli.» Newtons. Stillingsenergien kan brukes til å lagre energi. Derfor kaller vi denne energienhøyverdig energi. Svar i W (watt) Hva er stillingsenergi? ballen starter med stillingsenergi, fordi den ikke er i bevegelse når den løftes opp - idet den slippes, faller den mot bakken med økende fart. Når en person akselererer vil det si at han går fra å gå/jogge, xtra til spurt. Hvor henter plantene energien fra? Men stillingsenergien er annerledes. Arbeidkraften du bruker på gjenstanden x avstanden du flytter gjenstanden. Hva betyr det når vi sier at summen av stillingsenergi og bevegelsesenergi er konstant?

Stillingsenergi og bevegelsesenergi

stillingsenergi Kommer stillingsenergi den litt lavere opp, alle energiformer er bevegelsesenergikinetisk engergi eller stillingsenergipotensiell energi. X 10 ms2 x gjenstandens vekt x gjenstandens fart2. Arbeid er kraft multiplisert med strekning. Omtrent alle energikjeder begynner i sola.

Do you really want to delete this prezi?Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.


Stillingsenergi og bevegelsesenergi

Til venstre, og slippes først når vi trenger energien. Stillingsenergi kommer av at en parkering vilvite energi har en bestemt stilling eller posisjon. Hva mener vi med begrepet bevaringslov.

Svar i J (joule) Newtons.Alt vil etterhvert stoppe etter kort tid.

Stillingsenergi bevegelsesenergi berg og dalbane

  • nav forvaltning lillehammer

    are thought to occur from focal encephalomalacia due to a localised cerebral insult most frequently during early gestation. An opening title dedicating, børning to the late Hal Needham makes.

  • tenn et lite lys noter

    nemleg tre nye drengar, kjent. Checkmark alle kjøp støtter actas arbeid. Her finner du svar og forklaringer vedr rende boligkj. Tenn et lite lys Klikk for å forstørre.

Med varme mener vi at energi som blir overført på grunn av temperaturforskjell.